Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

O założycielu i mentorze

Dr Wojciech Jan Karwowski – Menedżer, ekonomista, bioinformatyk, specjalista inżynierii biomedycznej i inżynierii tkankowej. Członek licznych polskich oraz zagranicznych towarzystw naukowych. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. Ukończył dwa fakultety krajowe – z Informatyki oraz Ekonomii – a także specjalistyczny program w jednej z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie IESE Business School – University of Navarra. Posiada kilkadziesiąt odznaczeń państwowych oraz instytucji społecznych i naukowych krajowych i zagranicznych, między innymi medal Prezydenta Baracka Obamy oraz Papieski Order Ordine della Croce d’Oro.
Działa aktywnie jako wolontariusz – jest Kawalerem Orderu Św. Łazarza oraz Kawalerem Orderu Św. Stanisława. Prywatnie interesuje się futurologią i metafizyką.

Fundacja Św. Łazarza skupia się na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających wdrażanie nowych produktów biotechnologicznych – wyrobów medycznych w formie żeli, maści, kremów, opatrunków biologicznie aktywnych. Strategicznym celem jest tworzenie preparatów nowej generacji preparatów bioaktywnych stosowanych w terapii różnego typu stanów zapalnych, stanów pourazowych, problemów skórnych i tkankowych oraz trudno gojących się ran.

Fundacja Św. Łazarza działa także na rynku na rynku biomedycznym, a w szczególności na polu obrazowania medycznego oraz pomiarów wielkości parametrów tkanek ciała badając tym samym efektywność tworzonych przez siebie preparatów.

Aktualne projekty Fundacji, to m.in.:

transporter transdermalny do podawania substancji aktywnych w głąb tkanki

dwufazowy preparat bakteriostatyczny do wspomagania regeneracji tkanek w problemach kończyn dolnych

regulacja komunikacji międzykomórkowej fazy gojenia
i regeneracji w uszkodzeniach tkanki

hamowanie degradacji tkanek osób z neuropatią cukrzycową i zaburzeniami komunikacji międzykomórkowej tkanek kończyn dolnych

zastosowanie tetrapeptydów do trudno gojących się stanów

obrazowanie termograficzne zmian tkankowych i neuropatycznych kończyn dolnych

Misja i motto fundacji

W poszukiwaniu doskonałości …
Poprzez tworzenie rzeczy dających radość i satysfakcję,
Poprzez tworzenie rzeczy żywych i istotnych dla wartości takich jak zdrowie i uroda,
Starając się wydobyć piękno będące cechą każdej istoty,
Używając wiedzy najwyższego poziomu,
W zgodzie z etyką, stale poszukując lepszych rozwiązań,
Dla innych, dla siebie, dla wszystkich …

Zarząd

Dr Wojciech Jan Karwowski – Prezes Zarządu

Menedżer, ekonomista, bioinformatyk, specjalista inżynierii biomedycznej i inżynierii tkankowej. Ukończył dwa fakultety krajowe – z Informatyki oraz Ekonomii – a także specjalistyczny program w jednej z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie IESE Business School – University of Navarra.

Pracując w Stanach Zjednoczonych w „krzemowej dolinie” dla gigantów technologii multimedialnych i łączności bezprzewodowej doktoryzował się na prywatnym fakultecie z zarządzania w Phoenix, jednak po powrocie do kraju nigdy się nie nostryfikował.

Odchodzi jednak z kierunku zarządczego w stronę biomedycyny i inżynierii tkankowej. Stąd jest także absolwentem studiów podyplomowych z Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, także z Biomateriałów Medycznych oraz słuchaczem kolejnych z Biologii Molekularnej, a doktoryzuje się na kierunku Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. W przygotowaniu zaś specjalizacja z Fizyki Medycznej w zakresie Medycyny Nuklearnej.

Od strony biznesowej specjalizuje się w reinżynierii oraz optymalizacji przepływu informacji. Od naukowej ogólnie pojętą komunikacją – już to w ujęciu tkankowym, już to w ujęciu biomedycznym.

Jest współtwórcą serii specjalistycznych preparatów kosmetycznych do prewencji syndromu stopy cukrzycowej, uhonorowanych prestiżowymi wyróżnieniami branżowymi. Za wkład w tworzenie kosmetyków do pielęgnacji skóry diabetyka otrzymał „Kryształowego Kolibra” – najwyższe wyróżnienie nadawane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz honorową, złotą odznakę Stowarzyszenia. Za wkład w rozwój edukacji, sportu i turystyki został uhonorowany Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Posiada kilkadziesiąt odznaczeń państwowych oraz instytucji społecznych i naukowych krajowych i zagranicznych, między innymi medal Prezydenta Baracka Obamy oraz Papieski Order Ordine della Croce d’Oro.

Wojciech Karwowski jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.

Jest członkiem towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
  • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Termograficznej w Medycynie
  • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
  • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
  • Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
  • Polskie Towarzystwo Biomateriałów
  • Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

w tym także zagranicznych:

  • European Association of Thermology
  • European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology

W roku 2018 otrzymał grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 2,3 mln. zł na opracowanie przełomowego wynalazku pt. „Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego do zapobiegania wystąpienia zgorzeli cukrzycowej w przypadku urazów aparatu ruchu”.

W grudniu 2019 roku został wybrany do roli eksperta oceniającego w ramach funduszy europejskich innowacyjne projekty z obszaru biotech oraz pharma do dofinansowania.

Działa aktywnie jako wolontariusz – jest Kawalerem Orderu Św. Łazarza oraz Kawalerem Orderu Św. Stanisława.

Od lat nie uprawia już sportu, choć był współzałożycielem pierwszej w Polsce akademii sztuk walki w stylu Tae kwon do

Prywatnie interesuje się futurologią i metafizyką.

Rada Naukowa

Rada Naukowa Fundacji składa się z niezależnych specjalistów w dziedzinach:

alergologii biochemii, biologii i biologii molekularnej, dermatologii, immunologii klinicznej, ortopedii i traumatologii, bioelektroniki, bioinformatyki, bioinżynierii tkankowej, bioinżynierii medycznej, metrologii.

Celem Rady jest opiniowanie oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektów i badań naukowych realizowanych w Fundacji, współpraca przy pracach legislacyjnych, promowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć światowej nauki z dziedziny life science.

Dowiedz się więcej o naszej fundacji

© Gen Factor 2022 | Realizacja strony: Trenado | Regulamin | Polityka prywatności